Luister op Pallieterstad: 106.4 FM of Diamantstreek: 105.3 FM of online (opent in nieuw tabblad).

WWW.RADIOPALLIETER.EU 105.3 – 106.4 FM REGIO NIEUWS 24/24u. MEER CONTROLES OP DOMICILIE IN 2021 IN LIER : Een Samenwer…

WWW.RADIOPALLIETER.EU 105.3 – 106.4 FM REGIO NIEUWS 24/24u. MEER CONTROLES OP DOMICILIE IN 2021 IN LIER : Een Samenwerkingsprotocol werd ondertekend tussen de Sociale Huisvesting, stad en OCMW Lier, lokale politie en gerechtelijke overheden Dit samenwerkingsprotocol heeft als doelstelling om samen te werken aan de strijd tegen domiciliefraude. In eerste instantie willen de betrokken partijen inzetten op het voorkomen van domiciliefraude van personen die gebruik maken van so…ciale woningen toegekend door de CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, stad en OCMW Lier en het sociaal verhuurkantoor De Woonkrans VZW. In tweede instantie is het de bedoeling om de aanpak van domiciliefraude te optimaliseren. Het protocol kadert ook in de richtlijnen vermeld in de Gemeenschappelijke Omzendbrief 17/2013 van het College van Procureurs-Generaal betreffende de strijd tegen sociale fraude ten gevolge van fictieve domiciliëring. Het gaat vooral over preventieve en ondersteunende maatregelen zodat misbruiken vermeden of opgespoord kunnen worden. Het preventieve luik omvat verschillende aspecten. CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting , stad en OCMW Lier en het sociaal verhuurkantoor De Woonkans VZW zullen potentiële huurders bij de opmaak van het contract in begrijpbare taal uitleggen wanneer er een wijziging in het huishouden is, dat dit gemeld moet worden en via welke wijze. Zij zullen ook de sancties uitleggen indien zij dit niet doen en de lokale politie op te hoogte houden als er wijzigingen zijn van de regelgeving en het kaderbesluit sociale huur en /of werkingsprincipes. De lokale politie van Lier met als referentieambtenaar Hoofdinspecteur Annemie Dellafaille en de wijkinspecteurs, zullen als preventief luik bij hun huisbezoeken inzake advies tot inschrijving moeten melden aan de bewoners hoe zij wijzigingen in het huishouden moeten melden en ook de gevolgen als zij dit niet melden. De referentieambtenaar stelt de desbetreffende huisvestingsmaatschappij in kennis van de opstart en het resultaat van de administratieve procedure inzake de wet op het bevolkingsregister. Zij zal ook hen op de hoogte houden van wijzigingen in de regelgeving. De wijkinspecteur zal alle nuttige vaststellingen opnemen in het verslag van de woonstcontrole. Indien de referentieambtenaar domiciliefraude ingelicht wordt door de huisvestingsmaatschappij van een mogelijke domiciliefraude dan zal de lokale politie van lier conform de wet, een onderzoek opstarten en wordt de huisvestingsmaatschappij als benadeelde partij opgenomen in het proces-verbaal. Indien dit niet gemeld wordt , neemt de referentieambtenaar domiciliefraude van de verschillende partijen een verklaring af zodat een dossier kan opgestart worden. Het protocol zal ieder jaar geëvalueerd worden. Alle betrokken partijen zijn alvast gemotiveerd om samen de strijd aan te gaan tegen domiciliefraude!