WWW.RADIOPALLIETER.EU 24/24 u. NU IN HET NIEUWS : Amateurcompetities worden definitief stopgezet, jeugdvoetbal tot en…

WWW.RADIOPALLIETER.EU 24/24 u. NU IN HET NIEUWS : Amateurcompetities worden definitief stopgezet, jeugdvoetbal tot en met 13 jaar blijft mogelijk Tijdens een vergadering van de crisiscel van de Belgische voetbalbond is de unanieme beslissing genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.