WWW.RADIOPALLIETER.EU 106.4 – 105.3 FM REGIO NIEUWS : BEWONERS STATIONSOMGEVING ZIJN NIET TE SPREKEN OVER DE PLANNEN VAN…

WWW.RADIOPALLIETER.EU 106.4 – 105.3 FM REGIO NIEUWS : BEWONERS STATIONSOMGEVING ZIJN NIET TE SPREKEN OVER DE PLANNEN VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUW MET 200 APPARTEMENTEN Aan de noordzijde van het station van Lier bouwt een projectontwikkelaar ten vroegste vanaf 2023 een tweehonderdtal appartementen. In deze driehoek tussen de treinsporen, de Antwerpsesteenweg en de Zuid-Australiëlaan poot het Vrij Technisch Instituut (VTI) tevens ook haar nieuw schoolgebouw neer. De buurtbewoner…s zitten dan ook met heel wat vragen en bezorgdheden. Ruimtelijk uitvoeringsplan noordelijke driehoek stationsomgeving Begin maart 2021 keurde het college de stedenbouwkundige krijtlijnen “Stationsomgeving Noord” goed. Deze krijtlijnen vormen de basis voor de verdere uitwerking van het RUP “noordelijke driehoek stationsomgeving”. Het globale plan dat reeds in 2018 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd, voorziet ten noorden van de sporen een nieuwe publieke ruimte, een onderwijscampus (Vrij Technisch Instituut) en een woonprogramma. Ten noorden van het station van Lier tussen de spoorweginfrastructuur, Zuid-Australiëlaan en Antwerpsesteenweg bevindt zich een driehoekig binnengebied. Deze site biedt heel wat mogelijkheden voor het versterken van de stedelijke structuur van Lier. Op dit moment is zij echter onderbenut en vormt zij een achterzijde langs de spoorinfrastructuur. De stad wenst dan ook het gebied te ontwikkelen en op te nemen binnen een volwaardig stadsweefsel. Om dit re realiseren wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. De goedgekeurde startnota vormt de eerste stap in de procedure tot de opmaak van het RUP en werd opgemaakt op basis van de stedenbouwkundige krijtlijnen die door het college werden vooropgesteld. Opmerkingen op de stedenbouwkundige principes zijn mogelijk gedurende een periode van 60 dagen waarin de startnota ter inzage wordt gelegd. Wie benieuwd is naar de krijtlijnen kan de startnota digitaal inkijken https://www.lier.be/stationsomgeving of na afspraak in het stadskantoor De participatieperiode loopt van 17 mei t.e.m. 15 juli 2021. Opmerkingen kan je online bezorgen, per aangetekend schrijven (Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier) of afgeven aan het onthaal van het stadskantoor tegen ontvangsbewijs. Infomoment ! Op 9 juni krijgen de buurtbewoners informatie over en toelichting bij de startnota tijdens een digitaal infomoment. Voor dit infomoment dien je in te schrijven. Na inschrijving ontvang je de link naar de digitale omgeving.