Luister op Pallieterstad: 106.4 FM of Diamantstreek: 105.3 FM of online (opent in nieuw tabblad).

www.radiopallieter.eu 106.4 – 105.3 FM 24/24u. classics TIP: Help! Ik kan de huur niet meer betalen Vanaf 1 juni 2020 k…

www.radiopallieter.eu 106.4 – 105.3 FM 24/24u. classics TIP: Help! Ik kan de huur niet meer betalen Vanaf 1 juni 2020 kan een huurder op de private huurmarkt bij een huurachterstal van minimum twee maanden en maximaal zes maanden een aanvraag indienen bij het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen. Alleen voor de huurachterstal die werd opgebouwd sinds april 2020 wordt een voorstel uitgewerkt. H…uurachterstal slaat zowel op achterstallige huur als op achterstallige kosten en lasten. Hoe doe je een aanvraag? Als huurder kan je hiervoor langsgaan bij je lokaal OCMW. Zij zullen op basis van een sociaal en financieel onderzoek bekijken of je in aanmerking komt voor het fonds. Wanneer het OCMW deze aanvraag goedkeurt, kan een begeleidingsovereenkomst bij het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen worden afgesloten. Het gaat hierbij om een driepartijen overeenkomst tussen de huurder, de verhuurder en het OCMW. Deze overeenkomst omvat afspraken over de aanzuivering van de huurschuld (vb. een afbetalingsplan) en de begeleiding van de huurder door het OCMW. Vervolgens zal het OCMW de helft van de achterstal afbetalen aan de verhuurder, met een maximum van 1.250€. LET OP! De begeleidingsovereenkomst houdt voor de verhuurder de verplichting in om geen gerechtelijke stappen tot een uithuiszetting te ondernemen zolang de afspraken uit de overeenkomst nageleefd worden. Daarnaast is het OCMW tegenover de cliënt, of diens huisbaas, niet verplicht dit instrument te gebruiken. Voor meer informatie kan je je wenden tot het OCMW van uw gemeente.See More