Logo Radio Pallieter

Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Maandag

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Dinsdag

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Woensdag

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Donderdag

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Vrijdag

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Zaterdag

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Zondag

Espresso met Eric Duprez